Contributies 2019-2020 en notulen ALV
26-6-2019  | 

Beste leden,

Het bestuur heeft op de Algemene Leden Vergadering van 16 mei jl. een voorstel ingediend voor de contributies seizoen 2019-2020.

Een verhoging van de contributie met gemiddeld 11% is noodzakelijk vanwege:


Hogere lasten als gevolg van:

1. lagere BTW-teruggaaf als gevolg van gewijzigde wetgeving

2. Prijscompensatie voor twee jaar

3. Kleinere investeringen welke deels ten laste van het resultaat zullen komen.

4. Hogere materiaalkosten

5. Meer inzet van vrijwilligersvergoeding om ‘vacatures’ met een bedrijfsmatig karakter in te vullen (schoonmaak, boekhouding, evenementen, verenigingsmanager)

6. Verhoging hockey-technische kosten (ondersteuning teams, trainers, Movella, keeperstraining)


Daar tegenover staan:

1. Verhoging sponsorinkomsten (let op deels al hoger als gevolg van bijdragen in natura)

2. Kleine verhoging inkomsten bar

 

De vergadering heeft dit voorstel goedgekeurd. In de bijlagen tref je een overzicht van de nieuwe contributies zoals deze zijn vastgesteld in de ledenvergadering en die gaan gelden met ingang van seizoen 2019-2020. Ook kunt u de contributies bekijken op https://www.hvwestland.nl/site/Default.asp?option=2502&stcname=lidworden_contributie

Tevens treft u in de bijlagen de door het bestuur vastgestelde notulen van de Algemene Leden Vergadering d.d., 16 mei 2019 


Bestuur HV WestlandBijlage: Verslag ALV HV Westland d.d. 16 mei 2019.pdf

terug naar vorige scherm
Quick Links

Agenda
11-9-2020 Bitjes happen bij HVW
Hele agenda
Hoofdsponsoren