Veld 4 in 2021?
26-6-2020  | 

Beste HVW’ers,


Terwijl de vernieuwing van ons derde veld gaande is, mogen wij jullie melden dat de realisatie van een vierde veld een grote stap dichterbij is. Daar zijn we als bestuurders van HV Westland ontzettend blij mee. Graag informeren wij jullie hieronder over de status en voortgang van de aanleg van een vierde veld. 


Perspectiefbrief

Het college van B&W zond gisteren aan de Westlandse gemeenteraad de zogenaamde Perspectiefbrief 2020. In deze brief schetst het college het financiële beeld en haar beleidsvoornemens voor de komende jaren. Het voornemen om een vierde veld voor HV Westland mogelijk te maken, is in deze perspectiefbrief expliciet opgenomen. 


Sportpark De Hoge Bomen

De aanleg van een vierde veld voor HV Westland kan niet gerealiseerd worden zonder medewerking van onze buren. Al vanaf 2013 zijn we intensief met de gemeente Westland in gesprek over een vierde veld. Daarbij heeft altijd de goede verstandhouding met de buurverenigingen voorop gestaan. De in de perspectiefbrief opgenomen investering van € 2 miljoen in sportpark De Hoge Bomen behelst dan ook niet alleen de aanleg van een hockeyveld. Het voorlopige plan houdt bijvoorbeeld ook in dat bij VV Naaldwijk een natuurgrasveld wordt verbouwd naar een kunstgrasveld, dat veldverlichting wordt uitgebreid en dat een aantal nodige infrastructurele zaken worden aangepast. 


In november besluitvorming gemeenteraad

Nu het college van B&W haar beleidsvoornemens kenbaar heeft gemaakt, moet een en ander wel in de meerjarenbegroting van 2021-2024 worden vastgelegd. Deze begroting wordt door de gemeenteraad vastgesteld in de gemeenteraadsvergadering van november 2020. Dit betekent dat we moeten wachten tot november. Pas dan kunnen definitieve plannen door de gemeente Westland worden uitgewerkt. Het mag duidelijk zijn dat we een groot vertrouwen stellen in de leden van de gemeenteraad.


Coronacrisis

Wij zijn blij dat het college van B&W in deze tijden van corona de moed heeft om te investeren in Westland. Nadat vorig jaar op het allerlaatste moment door de gemeente Westland de spreekwoordelijke stekker uit het plan voor een vierde veld werd getrokken, zijn we continu en intensief in gesprek gebleven met zowel de politiek als het gemeentebestuur. Het is daarom zo fijn dat het gemeentebestuur nu toch de stekker weer in het plan steekt. Het is nog fijner als in november de politiek de stekker er ook in laat zitten. 


Vragen

Wij houden jullie natuurlijk op de hoogte als de ontwikkelingen rondom veld vier daar aanleiding toe geven. Heb je vragen? Je bereikt ons het makkelijkst via [email protected]


Namens bestuur HV Westland


Maarten van der Starre 

voorzitter Hockeyvereniging Westland


Marcel Piekar, 27-6-2020 @ 15:16:43
👍🤞

Ferry van der Pal, 26-6-2020 @ 17:50:05
Goed werk bestuur

Jasper Kloos, 26-6-2020 @ 12:20:16
Mooi bericht!!

Ralf Radermacher, 26-6-2020 @ 11:21:49
super


Geef een Reactie

:) = :( = 8) = 0-) = ;) =
:*) = -:-) = :0 = :9 = L) =
^O^ =
terug naar vorige scherm
Quick Links

Agenda
8-9-2020 Nieuwe leden info avond
11-9-2020 Bitjes happen bij HVW
Hele agenda
Hoofdsponsoren