coronaprotocol HV Westland van kracht
28-8-2020  | 

Corona protocol Hockeyvereniging Westland (21 augustus 2020): samenvatting


Zoals eerder aangegeven hebben we naar aanleiding van de nadere voorschriften van de gemeente/veiligheidsregio, de KNHB en overige stakeholders een Corona protocol opgesteld. Maar let op: helaas is het coronavirus nog niet onder controle, het kan zijn dat de voorschriften verder aangescherpt dienen te worden. Houd daarom ook goed de website en app in de gaten! Speel je een uitwedstrijd, zorg dan ook dat je op de hoogte bent van de situatie op de vereniging die je gaat bezoeken door de website van de tegenstander te bekijken.


Het is belangrijk dat we allemaal onze verantwoordelijkheid nemen: verenigingen, hockeyers, vrijwilligers en hockeyfans. We vragen iedereen onderstaande richtlijnen goed door te nemen zodat we er gezamenlijk zorg voor kunnen dragen dat we competitie kunnen blijven spelen op een veilige en verantwoorde manier.


Basisregels

Houd je aan alle adviezen:

 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
 • Volg de instructies inzake (thuis)quarantaine op.
 • Houd 1,5 meter afstand (uitzondering tijdens het sporten).
 • Was vaak je handen en nies in je elleboog.
 • Vermijd drukte.
 • Let goed op de aangegeven aanwijzingen (inclusief looprichtingen).


Algemeen

 • Op alle niveaus volgen we de overheidsrichtlijnen.
 • Positief geteste spelers of spelers die verplicht worden gesteld in quarantaine te gaan, blijven thuis en nemen niet deel aan wedstrijden, trainingen of andere clubactiviteiten.
 • Bij een positieve test binnen een team, bepaalt de GGD op basis van bron- en contactonderzoek de gevolgen voor de rest van het team. 
 • In beginsel worden alle wedstrijden gespeeld, ook als er in een team één of meerdere personen positief getest hebben op het coronavirus of personen in quarantaine zijn gesteld tenzij de GGD anders aangeeft. Mocht een team onverhoopt in de problemen komen, schakel dan tijdig met de coronacoördinator ([email protected]).
 • Er gelden beperkende regels ten aanzien van bezoekers op een complex, bij een veld en in clubhuis. De voor HVW specifieke richtlijnen vind je hieronder.
 • De thuisvereniging is verantwoordelijk voor de organisatie en naleving van de coronaregels van de overheid en stelt een coronacoördinator aan. Voor HV Westland is dat Rinco Potman onze beheerder.


1 ½ meter afstand

 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling en ten opzichte van volwassenen geen afstand te houden.
 • Voor leden uit hetzelfde huishouden geldt dat ook zij onderling geen afstand hoeven te houden.
 • Jongeren van 13 tot 18 jaar hoeven onderling geen afstand te houden maar moeten dit wel tot volwassenen.

Volwassen dienen te allen tijde afstand te houden ten opzichte van elkaar en jongeren vanaf 13 jaar.


Alleen tijdens de wedstrijd of training (sportbeoefening) is dat niet noodzakelijk:

 • Normaal spelcontact is tijdens de wedstrijd of training toegestaan voor alle leeftijden.
 • Vooraf, tijdens rustmomenten en na afloop van de sportbeoefening dienen direct weer de afstandsregels te worden gehanteerd. Dat geldt ook rondom de dug-out, in de kleedkamer en in het clubhuis;Registratie bezoekers

 • Iedereen die HV Westland bezoekt  (leden, ouders, bezoekende teams etc) dient zich te registreren:
  • Op https://www.hvwestland.nl/registratie. Hier kiezen voor ‘lid van HV Westland’ of ‘Bezoeker’;
  • Let op: leden van HV Westland registeren met hun lidnummer en wachtwoord ;
  • via de QR code op de posters bij de ingang van het clubhuis (sterke voorkeur); Deze QR-code navigeert direkt naar de HVW Corona Bezoekersregistratie  • via de QR-code bij de gastvrouw/heer.
  • Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan zorgvuldig met je persoonsgegevens om;
  • De gegevens die u invult bij uw registratie worden na 14 dagen automatisch verwijderd conform de richtlijnen van de overheid;
  • Wij hebben voor de verwerking van deze gegevens een AVG overeenkomst met LISA Hockey B.V.Toeschouwers

 • Publiek mag aanwezig zijn maar hiervoor gelden specifiek regels en op de aangewezen plekken. 
 • De aantallen toeschouwers die in het protocol worden genoemd zijn exclusief commissieleden, scheidsrechters, medewerkers en sporters. Deze personen hebben een ‘functie’ en staan op dat moment ingedeeld (waardoor hun aanwezigheid ook bekend is).
 • Let op: zodra een wedstrijd is afgelopen of een vrijwilligersdienst erop zit, tellen deze personen wel mee in het totaal aantal aanwezigen op een terrein. 
 • Geforceerd stemgebruik, schreeuwen, zingen en spreekkoren is niet toegestaan.Bij het opvolgen van de regels zijn we uiteraard afhankelijk van de eigen verantwoordelijkheid van spelers en toeschouwers. Spreek elkaar daarom ook aan als je constateert dat iemand zich niet aan de regels houdt en laat dit niet alleen aan de bestuursleden en vrijwilligers over. We vormen onze vereniging immers met elkaar. Vragen?


Heb je nog vragen? Je bereikt ons het makkelijkst via [email protected]


Veel hockeyplezier!Bestuur HV Westland

Corona protocol uitgewerkt:


De algemene regel, die inhoudt dat je thuis blijft als je klachten hebt of iemand uit je huishouden koorts heeft, kunnen we niet genoeg benadrukken. Ook houden we allemaal 1,5 meter afstand van elkaar. We hebben geprobeerd om dit zo goed mogelijk te waarborgen in de kantine en op de rest van het sportpark.


Het gaat hierbij om de vertaling van de richtlijnen van de overheid en de veiligheidsregio’s. Om sporten op een veilige en verantwoorde manier mogelijk te maken, hebben NOC*NSF en de gezamenlijke sportbonden ook specifieke richtlijnen voor de sport opgesteld. Tenslotte heeft de KNHB deze richtlijnen en maatregelen vertaald naar de hockeysport, en in het bijzonder de hockeycompetitie. Wij hebben deze specifiek gemaakt voor onze vereniging.


Houd je ook aan de regels met betrekking tot thuisblijven c.q. in quarantaine gaan wanneer je dit gevraagd wordt of wanneer je klachten hebt. Denk hierbij ook aan de instructies voor wat betreft thuisquarantaine na vakanties en reizen naar risicogebieden.


We kunnen de maatregelen in een aantal categorieën verdelen: 

 1. Regels en afspraken op en rondom het sportpark in het kader van gezamenlijk gebruik
 2. Regels en afspraken in de kantine en op het terras 
 3. Regels en afspraken op wedstrijddagen tijdens en rondom de wedstrijd
 4. Regels en afspraken tijdens en rondom trainingen


Wanneer er Corona wordt geconstateerd bij 1 van de leden dan gaat het volgende protocol in werking: 

 • De speler licht zijn trainer en begeleiding in;
 • De trainer informeert de corona coördinator via het emailadres: [email protected]
 • Bij een positieve test binnen een team, bepaalt de GGD op basis van bron- en contactonderzoek de gevolgen voor de rest van het team. Als hockeyers tijdens een wedstrijd of training niet meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van een andere persoon verblijven, wat in de regel zo is, dan zal de GGD teamgenoten zien als "overige niet nauwe contacten”. Deze spelers mogen blijven deelnemen aan wedstrijden maar moeten hun gezondheidssituatie goed in de gaten houden en thuisblijven zodra een van de door de overheid genoemde klachten optreedt. Daarbij geldt: safety first, neem je verantwoordelijkheid!
 • In beginsel worden alle wedstrijden gespeeld, ook als er in een team één of meerdere personen positief getest hebben op het coronavirus of personen in quarantaine zijn gesteld tenzij de GGD anders aangeeft. 
 • Mocht een team onverhoopt in de problemen komen, schakel dan tijdig met onze corona coördinator via het emailadres [email protected] en de competitieleiding over de mogelijkheden tot uitstel van de wedstrijd.
 • Afhankelijk van het moment van oplopen van corona, wordt nagegaan of de overige spelers met hem/haar in contact zijn geweest. 1. Regels en afspraken op en rondom het sportpark in het kader van  gezamenlijk gebruik 


Volg de aangegeven instructies op en rondom het sportpark. Ga niet naar het hockeyterrein via de toegang van de voetbalvereniging maar volg de route volgens het voetgangers- en voetpad.


 1.  Regels en afspraken in de kantine, op het terras en langs het veld


Hier dienen de volgende regels gehanteerd te worden: 

 1. Er wordt 1,5 meter gehanteerd in de kantine en op het terras voor iedereen boven de 18 jaar;
 2. Maximaal 100 personen in de kantine, danwel niet meer dan het aantal zitplaatsen;
 3. Maximaal100 personen op het terras, danwel niet meer dan het aantal zitplaatsen; 
 4. Maximaal 250 personen langs het veld waarbij de 1,5 meter van toepassing blijft.
 5. Geen staanplaatsen in de kantine en op het terras. 
 6. Toegang en uitgang via de aangewezen plaatsen;
 7. Voor de toegang tot en gebruik van het clubhuis zijn de volgende maatregelen getroffen:
  1. Ga alleen het clubhuis in indien dat noodzakelijk is; probeer zoveel mogelijk direct naar het veld te gaan;
  2. Volg de looproutes zoals aangegeven in en om het clubhuis;
  3. Bij HvW kan alleen Cashless betaald worden. Er wordt zoals reeds bekend geen contact geld geaccepteerd;
  4. Bestel consumpties bij 1 van de 2 aangegeven kassa’s, haal de bestellingen op bij het aangegeven ophaalpunt en volg de instructies op van het barpersoneel;
  5. Registreer jezelf via https://www.hvwestland.nl/registratie, de QR-codes bij de ingang van het clubhuis en de bijlage bij dit protocol of het formulie bij de gastvrouw/heer.
 8. Geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan;
 9. We gaan niet boven het maximaal toegestaan aantal personen in de kantine, zolang we niet in staat zijn een gezondheidscheck en registratie te faciliteren;
 10. Reserveren van zitplaatsen in kantine en terras doen we niet aan, want dat kunnen we niet faciliteren. Wel verzoeken wij u rekening


 1. Regels en afspraken op wedstrijddagen tijdens en rondom de wedstrijd


 1. Draag een mondkapje wanneer personen buiten je huishouden in één vervoersmiddel van of naar een training gaan en of bij uitwedstrijden;
 2. Volg de looproutes zoals aangegeven in en om het clubhuis;
 3. De coaches van de teams melden zich bij het loket van de gastvrouw/heer;
 4. De gastvrouw/heer ontvangt de leider van de tegenstander en neemt de volgende actie:
 5. Vraagt de leider of zij niemand hebben met klachten 
 6. Geeft een afschrift van het controleprotocol en legt de coronaregels uit 
 7. Wedstrijdbesprekingen worden zoveel mogelijk op of naast het veld gehouden. Eventueel gebruik van de bestuurskamer dient vooraf gereserveerd te worden bij de beheerder;
 8. Beperk het gebruik van het clubhuis (waaronder kantine en kleedkamers) tot het hoogst noodzakelijke;
 9. Ook in de kleedkamer en bij het gebruik van de douches dient de 1,5 meter te worden gehanteerd;
 10. We komen in de rust niet terug in de kleedkamer, maar rusten op het veld;
 11. Voor alle teams geldt dat het aantal spelers en begeleiders per sportactiviteit niet groter is dan noodzakelijk voor de sportactiviteit (training, oefenwedstrijd, wedstrijd);
 12. Tijdens het sporten dient waar mogelijk 1,5 meter afstand te worden gehouden, maar als dat een normale sportbeoefening in de weg staat mag de1,5 meter afstand tijdelijk losgelaten worden;
 13. Voor senioren geldt dat bij het inlopen 1,5 meter afstand moet worden bewaard en dat bij het warmlopen van invallers tijdens de wedstrijd dit niet op het veld langs de lijn mag gebeuren;
 14. Vermijd als trainer/begeleider en vrijwilliger geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen;
 15. We starten de wedstrijd zonder Yell om geforceerd taalgebruik te voorkomen;
 16. Wijs spelers op het belang van handen wassen, in de elleboog niesen en schud geen handen en geef geen highfives;
 17. Na een wedstrijd of training wordt de kleedkamer zo snel mogelijk verlaten;
 18. Er wordt niet gegeten of gedronken in de kleedkamer;
 19. In de dug-out is de 1,5m maatregel ook van toepassing voor de senioren. De overige spelers en/of begeleiding moeten naast dug-out plaatsnemen; 
 20. Volg altijd de aanwijzingen zoals looproutes en instructies van de organisatie, bijvoorbeeld van de trainers en bestuursleden;
 21. Maak geen gebruik van gezamenlijke bidons. Houd er als spelers rekening mee dat wanneer de ;

wedstrijd/training klaar is, de speler meetelt als publiek en 1,5 meter afstand dan moet aanhouden: tenzij je direct de locatie verlaat;

  1. Voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de sportbeoefening dienen spelers van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines;
  2. Zorg ervoor dat je buiten de noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek contact hebt zoals bij het vieren van een overwinningsmoment en tijdens een wissel;


 1. Regels en afspraken tijdens en rondom trainingen 


 1. Draag een mondkapje wanneer personen buiten je huishouden in één vervoersmiddel van of naar de training gaat; 
 2. Volg de looproutes zoals aangegeven in en om het clubhuis;
 3. Beperk het gebruik van het clubhuis (waaronder kantine en kleedkamers) tot het hoogst noodzakelijke;
 4. Volg altijd de aanwijzingen zoals looproutes en instructies van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers en bestuursleden;
 5. Zorg ervoor dat het aantal spelers en begeleiders per sportactiviteit niet groter is dan noodzakelijk voor de sportactiviteit (training, oefenwedstrijd, wedstrijd);
 6. Daarnaast wordt geadviseerd om de samenstelling zo vast mogelijk te houden. Train zo veel mogelijk in vaste groepen;
 7. Zorg dat je de oefeningen die jij hebt uitgezet, ook weer opruimt en was hierna grondig je handen;
 8. Zorg ervoor dat je buiten de noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek contact hebt;
 9. Voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers, dugouts en in de kantines;
 10. Houd 1,5 meter afstand met spelers van 13 jaar en ouder, tenzij noodzakelijk voor (veilige) beoefening/begeleiding van de sport;
 11. Trainers hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot spelers tot en met 12 jaar.
 12. Vermijd als trainer/begeleider en vrijwilliger geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen;
 13. Wijs spelers op het belang van handen wassen en schud geen handen en geef bijvoorbeeld geen highfives;
 14. Laat 18 jaar en ouder spelers tijdens inlopen en warming-ups zoveel de 1,5 meter afstand houden;
 15. Zorg dat iedereen een eigen gevulde bidon/waterfles meeneemt;
 16. Verdeel de (drink)pauzes om groepsvorming te voorkomen;
 17. Help de spelers om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt;
 18. Laat spelers gefaseerd het sportveld betreden en verlaten;
 19. Gebruik de kleedkamers alleen indien noodzakelijk. Niet meer dan het aangewezen aantal mensen per keer in de kleedkamer. 
 20. Blijf zoveel mogelijk bij je trainingsgroep indien er meerdere trainingsgroepen op de sportlocatie actief zijn;


Bijlage: HV Westland-Corona protocol 28 augustus 2020.pdf

terug naar vorige scherm
Quick Links

Agenda
24-8-2021 Bestuursvergadering
8-9-2021 Overleg Stichting en Bestuur
17-9-2021 Bitjes happen
11-10-2021 Reanimatie cursus
Hele agenda
Hoofdsponsoren