Reactie op gemeentebesluit schrappen 4e veld
4-10-2019  | 

Beste HVW’ers,


Zoals jullie ongetwijfeld vanuit de media hebben begrepen, heeft het College van Burgemeester en Wethouders onlangs besloten om de mogelijkheid om een 4e veld voor onze vereniging te realiseren uit de ontwerpbegroting 2020-2023 van de gemeente Westland te schrappen. Een besluit dat voor ons volledig uit de lucht kwam vallen. Immers, in goed en intensief overleg met de gemeente Westland, met onze goede buren VV Naaldwijk en met alle andere verenigingen op ons sportpark is een mooi plan ontwikkeld dat door het College van Burgemeester en Wethouders heel specifiek was opgenomen in de Voorjaarsnota. Het besluit om nu ineens dit plan te schrappen, is bij ons hard aangekomen en bagatelliseert het ruimteprobleem waar onze Westlandbreed georiënteerde vereniging al 7 jaar lang de dringende noodzaak van aantoont.


Er zijn allerlei redenen te bedenken om in de media met een uitgebreide en pittige reactie te komen. Er zijn immers grote verwachtingen gewekt door het gemeentebestuur. Verwachtingen waar we op mochten vertrouwen. Tegelijkertijd is er deze week een overleg opgestart met de betrokken wethouder en zijn we in nauw contact met de Westlandse politiek. Daarom achten wij dat een uitgebreide reactie niet bijdraagt aan het proces dat we op gang willen brengen richting de raadsvergadering van november waarin de Gemeenteraad zal besluiten over de ontwerpbegroting.


Jullie kunnen erop vertrouwen dat wij alles op alles zetten om de aanleg van een 4e veld alsnog mogelijk te maken.


Namens bestuur,


Maarten van der Starre

Voorzitterterug naar vorige scherm
Quick Links

Agenda
27-9-2020 Open training
4-10-2020 Open training
5-10-2020 Trimmers HVW 1 - Zoetermeer 2
5-10-2020 Trimmers HVW 2 - Cartouche wo
Hele agenda
Hoofdsponsoren