Introductie info 

U heeft belangstelling getoond voor de Hockeyvereniging Westland. Wij hopen dat het daar niet bij blijft, maar dat u besluit om uzelf, of uw kind, op te geven als lid van de vereniging.

Als u besluit lid te worden, zult u merken dat we een vereniging zijn waar gezelligheid en sport uitstekend samen gaan. Een goede sfeer, waarin zowel de prestatiegerichte als de recreatiehockeyer zich thuis voelt. Daar gaat het om.

De jeugd heeft bij ons een streepje voor. Opvang en begeleiding van de jeugd vanaf vijf/zes jaar betekenen niet alleen dat hockeytechniek wordt bijgebracht, maar vooral dat aandacht wordt geschonken aan het spelen in een team en de daarvoor benodigde inzet.

Op deze pagina vindt u enige feitelijke informatie over de hockeysport en onze vereniging. Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de verenigingsmanager of met de ledenadministratie. Ook kunt U in de weekenden het clubhuis eens bezoeken, waar altijd (bestuurs-)leden aanwezig zijn die u verder kunnen helpen.

Aarzelt u nog om lid te worden, kom dan de sfeer eens proeven. Heeft u al besloten lid te worden, dan hopen wij dat u zich snel thuis zult voelen in onze vereniging. Tot ziens op sportpark 'De Hoge Bomen'.  
 
 

 
 
 
Vrijwilligers 
 
Geen enkele vereniging kan zonder vrijwilligers. Ook onze vereniging niet. Als uw zoon/dochter lid wordt of u gaat zelf spelen bij de Senioren, dan wordt er van u verwacht ook actief mee te werken aan 'het reilen en zeilen' van de vereniging. U kunt uw kind niet alleen 'droppen' bij de training of de wedstrijd. Lid worden betekent dat u zelf ook tijd vrijmaakt om ondersteuning te bieden. 
Sowieso draait elke ouder vanaf het moment dat uw zoon/dochter in de F gaat spelen, mee in de bardiensten op zaterdagochtend. 
Daarnaast heeft elk team 2 coaches nodig, maar ook een trainer. Bij de Jongste jeugd (5 t/m 9 jaar) worden de trainingen gegeven door jeugdleden, veelal in combinatie met een ouder.
 
Naast de coaches en de trainers zijn er nog vele functies/taken binnen de vereniging die ingevuld dienen te zijn. Er zijn functies in commissies maar er zijn ook kleinere taken die verricht moeten worden en ook zijn er regelmatig korte projecten waar mensen voor nodig zijn. Bv de organisatie van de Open Trainingen of de organisatie van een toernooi. Alle functies vindt u onder het submenu 'commissies'. Openstaande functies/taken vindt u in het submenu bij 'vacatures'.
 

Bij HV Westland gelden de volgende afspraken:

 
· Jeugdleden worden vanaf 15/16 jaar opgeleid tot scheidsrechter en fluiten bij toerbeurt een wedstrijd;
 
· Ouders/verzorgers van jeugdleden verrichten bij toerbeurt op
zaterdag enkele uren bardienst;

* Ouders/verzorgers van de F en E jeugd fluiten op toerbeurt wedstrijden;
 
· Ouders/verzorgers zorgen bij toerbeurt voor vervoer naar uitwedstrijden;
 
· Senioren verrichten bij toerbeurt op zondag enkele uren bardienst;
 
· Senioren die bij aanmelding geen scheidsrechterskaart hebben, zijn verplicht deze te halen;
 
· Senioren in het bezit van een scheidsrechterskaart fluiten op zaterdag/zondag een aantal keren wedstrijden.
 
 
Categorieen speelsters/spelers
 
Er zijn drie categorieen binnen onze vereniging, namelijk de Jongste Jeugd, de Junioren en de Senioren. In het hoofdmenu op onze website vindt u deze drie categorieen terug met informatie over deze verschillende leeftijdsgroepen.  
Naast deze drie categorieen hebben we ook Donateurs. 
 
Donateurs zijn leden die om welke reden dan ook niet trainen of wedstrijden spelen. Zij willen wel als lid betrokken blijven bij de vereniging. Zij vervullen wel functies binnen de vereniging, maar zijn niet actief op het veld
 
 
Trainingen
 
Om behoorlijk te leren hockeyen moet uiteraard getraind worden. Deelname aan de training is van groot belang, niet alleen voor de spelers zelf, maar ook voor het team (gezelligheid onder elkaar en ontwikkeling van de teamgeest). Vooral de ouders van de jongste jeugd en de junioren zouden we op het hart willen drukken hun kinderen zoveel mogelijk de trainingen te laten volgen, in weer en wind! Een trainingspak is, zeker als het kouder wordt, warm aan te bevelen.
Tijdens de trainingen is het verplicht om kunstgrasschoenen, gebitsbeschermer en scheenbeschermers te dragen.
Voor de trainer is het plezierig te weten of de teamleden op de training komen of niet. Mocht een speelster/speler verhinderd zijn, dan bestaat de verplichting af te zeggen.
Indien de velden niet bespeelbaar zijn, wordt dit op de homepage van http://www.hvwestland.nl/ aangegeven.
 
 
Competitie
Jongste Jeugd
Bij de F en E teams wordt er competitie gespeeld in 4 verschillende periodes. De 1e periode start in september en de 4e periode eindigt medio juni. Een nieuw team moet eerst een periode getraind hebben voordat er via de KNHB deelgenomen mag worden aan de competitie. De periodes lopen van schoolvakantie tot schoolvakantie. In de weekenden van de schoolvakanties zijn er geen competitie wedstrijden.
De KNHB deelt een team in de volgende speelperiode eventueel hoger of lager in, afhankelijk van de uitslagen van de gespeelde periode. De uitslagen van de poule worden niet getoond.
 
De 3e periode valt in de wintermaanden. De F teams spelen dan gewoon competitie op het veld. De 1e jaars en 2e jaars E teams spelen dan allemaal verplicht in de zaal. Zij spelen dan zaalcompetitie. Informatie hierover vindt u in het hoofdmenu van de Jongste Jeugd, submenu Zaalhockey.
Bij de Jongste Jeugd is er geen zogenaamde winterstop.
 
Junioren
De A t/m D teams spelen vanaf september tot half oktober voorcompetitie. Na deze voorcompetitie worden zij in de juiste klasse ingedeeld en start de competitie. Vanaf december wordt er zaalhockey gespeeld t/m half februari. Daarna wordt de veldcompetitie weer opgepakt. Het seizoen loopt tot medio juni.
 
Senioren
De Senioren spelen competitie op zondag. De heren - en damesteams spelen in principe geen voorcompetitie. De competitie start in september. Vanaf december tot maart is er winterstop. Er bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan de zaalhockey competitie of men kiest voor de Midwintercompetitie op het veld. Vanaf maart pakt men de veldcompetitie weer op.
 
Indien de velden niet bespeelbaar zijn, wordt dit op de homepage van http://www.hvwestland.nl/ aangegeven.
 
Alle informatie over de wedstrijden van elk team staat op de websites http://www.hvwestland.nl/ Tijdig afzeggen voor een wedstrijd bij de coach is uiteraard verplicht.

Het clubtenue

Naast de contributie die u betaalt om lid te zijn van de vereniging, zijn er de kosten voor een 'hockeyuitrusting'. Een exacte indicatie is hiervoor niet te geven, aangezien ieder merk zijn eigen prijsklasse hanteert. Noodzakelijk voor de trainingen en wedstrijden zijn een stick, scheenbeschermers, gebitsbeschermer, kunstgrasschoenen en het clubtenue. Het dragen van scheenbeschermers is verplicht; het gebruik van een gebitsbeschermer is ook bij de Jongste Jeugd en de Junioren verplicht, zowel bij trainingen als bij wedstrijden.
 
Het clubtenue bestaat uit:
· een kobaltblauw shirt met witte accenten, zoals een wit kraagje;
· een effen kobaltblauwe rok of broek;
· witte kousen met kobaltblauw logo.
 
Bij wedstrijden is dit tenue verplicht. Het clubtenue is te koop bij Sport 2000, Rembrandtstraat te Naaldwijk.
 

Andere activiteiten

Naast de hockey-activiteiten worden ook andere evenementen georganiseerd, zoals disco-avonden voor de jeugd, Sinterklaasfeest voor de jongste jeugd, een seniorenavond, enz.

Toernooien

Naast de competitie vormen toernooien een belangrijk onderdeel van het verenigingsleven. De toernooien worden voornamelijk na afloop van de competitie gespeeld. Elk team kan aan één of meerdere toernooien deelnemen. De kosten van de toernooien zijn voor de spelers zelf. De coaches kunnen in de HVW app bij 'meer' > Toernooien kijken voor informatie over geplande toernooien bij de verschillene verenigingen. Over het algemeen wordt deelname aan toernooien door kinderen en volwassenen bijzonder plezierig gevonden.

Bij de Jongste Jeugd organiseert de KNHB de zogenaamde Jongste Jeugddag voor alle E teams. Dit is een toernooi dat op één dag op verschillende locaties in Nederland wordt gespeeld. De E teams zijn hier allen verplicht aan mee te doen. Daarnaast kunnen zij nog zelf een 2e toernooi kiezen.  
 
Sponsoring
Door financiële steun wordt de vereniging in staat gesteld activiteiten te ontplooien die anders niet haalbaar zouden zijn.
De 2 hoofdsponsors van HV Westland zijn Rabobank Westland en Worldstream Internet Solutions. Ook het overige Westlandse bedrijfsleven steunt de vereniging. Rond de kunstgrasvelden zijn veel bedrijven vertegenwoordigd met een reclamebord. De opbrengst van advertenties op de website en teamsponsoring zijn eveneens bronnen van inkomsten.

Ook is er een Club van 100, waarvan de leden de vereniging steunen met een geldelijke bijdrage van minimaal € 100 per jaar. De namen van de leden van deze Club van 100 staan vermeld in de hal van het clubhuis.

Verder dragen de leden hun steentje bij, o.a. door het inzamelen van oud papier.

Tenslotte

Wij hopen van harte dat de nieuwe leden een fijne tijd zullen hebben in onze vereniging. Daarnaast spreken wij de hoop uit dat eventuele toekomstige leden door deze informatie worden aangespoord om eens nader kennis te komen maken met onze vereniging. Wie geen lid kan of wil worden, maar de vereniging niettemin wil steunen, heeft de mogelijkheid om donateur te worden.

Hockey is een heel plezierige sport met grote sportieve en sociale waarden. Door beoefening van een teamsport leert men iets voor een ander te doen, iets voor elkaar over te hebben om samen iets te bereiken.

Velen in onze vereniging zijn actief bezig deze doelstellingen te verwezenlijken en beleven daaraan vele plezierige momenten. Wij hopen en verwachten dat men zal ervaren hoe gezellig het is in onze vereniging. Bedenk bovendien: hockey is bij uitstek een sport voor het gehele gezin!

 

 
 
Quick Links

Agenda
15-10-2024 AED/reanimatie
Hele agenda
Hoofdsponsoren