blessure of ongeluk 

Inleiding

Zoals reeds vermeld ontstaan er in Nederland tijdens het hockeyen circa 160.000 blessures. Daarvan wordt ongeveer de helft behandeld via EHBO, arts of fysiotherapeut. De meest voorkomende blessures bij hockey zijn:

enkel (21%)

knie (18 %)

bovenbeen (14%)

hoofdletsel (11%)

vingers (7,1 %)

lage rug (6,3 %)

Omdat het niet altijd te voorkomen is dat er blessure ontstaat, dienen een aantal zaken geregeld te zijn om snel en adequaat te kunnen handelen.

 

EHBO

In het clubhuis is achter de bar een uitgebreide EHBO-koffer aanwezig. Deze dient regelmatig bijgevuld en gecontroleerd te worden. Omdat het kantinegedeelte soms gesloten is, staat in de hal een tweede eenvoudige Verbandtrommel. In de hal van het clubhuis is ook een vriezer geplaatst waarin ijs bewaard wordt. De plek van de koffers en het ijs dient herkenbaar aangegeven te zijn. Het is ook aan te bevelen om per team te zorgen voor een kleine EHBO-tas die bij elke training en wedstrijd aanwezig is. Daarbij kan ook gedacht worden aan speciale coolpacks (instant cools).   

 

Hoofdblessures

De hoofdrichtlijn bij een hoofdblessure is niet verder spelen. Ook bij twijfel en zelfs als de hockeyer zelf aangeeft dat hij of zij zich prima voelt, luidt het advies om te stoppen met spelen. Op de Dugouts zijn stickers aangebracht die aangeven hoe te handelen bij hoofdletsel

De begeleiding let bij een hoofdblessure op: duur bewustzijnsverlies, verwardheid, geheugenverlies. De speler kan klagen over hoofdpijn, misselijkheid, duizeligheid, dubbel zien of last hebben ven licht en hard geluid.

Als een speler buiten bewustzijn is geweest, in principe niet verder spelen en medische hulp zoeken. Als de speler langer dan 5 minuten buiten bewustzijn was of er is geheugenverlies langer dan 30 minuten vindt transport  naar het ziekenhuis plaats, als deze periodes korter zijn kan verwezen worden naar de huisarts of onder begeleiding naar huis met melding aan de huisarts. Als er geen bewustzijnsverlies was en slechts enkele tellen verwardheid zou er verder gespeeld kunnen worden.

Verder is het beleid van HV Westland dat alle hoofdblessures worden gemeld bij de KNHB. De KNHB wil graag meer zicht krijgen in het aantal sportblessures en de achtergronden van deze blessures. De eerste stap in het reduceren van het blessurerisico is immers het verkrijgen van inzicht in de blessures.

 

Alle ernstige hoofdblessures worden geregistreerd via de website van de KNHB. De KNHB zorgt dat de geblesseerden een enquĂȘte invullen over het ontstaan, de aard en het herstel van de blessure. Uitkomsten van onderzoeken worden gebruikt om toekomstig beleid te maken.

 

 

Medische begeleiding

Onderzoek wijst uit dat circa 20 tot 30% van de geblesseerde spelers na een jaar nog steeds niet volledig kan sporten en een deel houdt zelfs blijvend beperkingen aan de blessure over. Een goede behandeling, nabehandeling en begeleiding bij het opnieuw gaan sporten na herstel is noodzaak. De helft van de geblesseerden geeft aan al weer te gaan hockeyen als ze nog niet geheel fit zijn en een derde zegt te spelen met een oude blessure.

Bij de jeugd komen 30% minder blessures voor. Die blessures worden vooral veroorzaakt door onvoorzichtigheid en technische tekortkomingen. Bij de senioren worden blessures vooral veroorzaakt door overbelasting, verstappen en fysiek contact. Het bovenbeen is met 30% bij deze groep het meest geblesseerde lichaamsdeel. Risicovol gedrag geeft slechts de illusie dat beter gespeeld wordt, maar levert vooral gevaarlijker (lees: blessure-veroorzakend) spel op. Extra aandacht bij de voorlichting voor de warming-up en vooral de cooling-down werkt, mits ook daadwerkelijk uitgevoerd, preventief.

 
Quick Links

Agenda
21-6-2024 Clinic Herman Broerenschool
26-6-2024 ISW Sportdag
4-7-2024 lustrum
5-7-2024 Bitjes happen
Hele agenda
Hoofdsponsoren