Aanmeldingsformulier

Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens t.b.v. uw aanmelding lees onze Privacy Verklaring: https://www.hvwestland.nl/site/default.asp?option=2502&stcname=hvwestland_privacy

Persoonlijk
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
   
Contact info
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Financieel
  HVWestland int de contributie en het entreegeld door middel van een automatische incasso. Wij verzoeken u ons te machtigen en uw bankrekeningnummer op te geven. De machtiging geldt tot wederopzegging of tot het beëindigen van het lidmaatschap. De jaarcontributie wordt steeds medio september geïnd. Indien u later in het seizoen lid wordt, vindt de incasso per einde van de eerstvolgende maand plaats. Wij verzoeken u ons te machtigen door bijgaand SEPA formulier te printen, in te vullen, te scannen en te sturen naar [email protected]: http://hvwestland.nl/files/library/lid%20worden/hvw_sepamachtiging.pdf

 
   
 
   
 
Overige informatie
  Nu volgen een aantal algemene vragen. Na deze stap bent u als proeflid ingeschreven en krijgt u een 'opmaat' inschrijfformulier op uw scherm.

 
   
   
   
   
   
   
 
   
 
Actieve inzet
  HVWestland is een vereniging vóór en dóór leden. Een vereniging kan alleen bestaan dankzij de inzet van vrijwilligers. Dat betekent dat er naast speelplezier ook verplichtingen bestaan. Graag wijzen wij u op de volgende afspraken: 1)Jeugdleden worden vanaf 15/16 jaar opgeleid tot scheidsrechter en fluiten bij toerbeurt een wedstrijd. 2)Ouders/verzorgers van jeugdleden verrichten bij toerbeurt op zaterdag enkele uren bardienst. 3)Ouders/verzorgers zorgen bij toerbeurt voor vervoer naar uitwedstrijden. 4)Senioren en ouders van jonge Senioren verrichten bij toerbeurt op zondag enkele uren bardienst. 5)Senioren die bij aanmelding geen scheidsrechterskaart hebben, zijn verplicht deze te halen. 6)Senioren in het bezit van een scheidsrechterskaart zijn verplicht op zaterdag/zondag een aantal keren wedstrijden te arbitreren.

 
Enquete tbv actieve inzet Seniorlid of ouder(s) van een jeugdlid
Wij vragen u om minimaal 1vrijwilligersactiviteit aan te vinken
   
   
   
   
Enquete sponsoring
  HVWestland biedt u of uw bedrijf diverse sponsormogelijkheden om uw doelen en die van HVWestland te bereiken. Info over sponsoring vindt u in ons hoofdmenu. Bent u geinteresseerd, maak dan uw keuze hieronder. De sponsorcommissie neemt dan contact met u op.

 
   
   
   
   
KNHB Lidmaatschap
Logo KNHB

Door jouw aanmelding als lid van de vereniging, machtig je de vereniging om jou als lid aan te melden bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).

Jouw persoonsgegevens

De gegevens zoals vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging en worden alleen gebruikt voor doeleinden die verband houden met activiteiten van de vereniging. De vereniging is uit hoofde van haar lidmaatschap van de KNHB verplicht jouw naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres door te geven aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), omdat je als nieuw lid automatisch tevens lid van de KNHB wordt. Deze gegevens worden tevens opgenomen in de ledenadministratie van de KNHB.


Quick Links

Agenda
14-10-2022 HVW PUBQUIZ
20-10-2022 Bestuursvergadering
30-11-2022 Algemene Ledenvergadering
13-12-2022 Evaluatie barteam zondag
Hele agenda
Hoofdsponsoren